Nyheder

Velkommen

Velkommen til Grundejerforeningen Dagnæsgård Nord

 

På denne hjemmeside kan medlemmer af grundejerforeningen og beboere på Dagnæs Boulevard, Frivangsalle nr. 26-30-32 og Danasalle nr. 17-19-21-28-30-32 i Horsens holde sig informeret om Grundejerforeneningens vedtægter, arbejde og arrangementer.

 

 

Nyheder fra Grundejerforeningen 2017

 

Girokort for kontingent til grundejerforeningen 2017 er netop blevet omdelt. Husk betaling senest den 15. februar 2017.

 

For at lette kasserens arbejde, indbetales helst via netbank.

Copyright © All Rights Reserved