Godkendelser fra Grundejerforeningen af byggetilladelser og facadeændringerGrundejerforeningen oplever ofte, at de enkelte grundejere ikke er opmærksom på de særlige servittutter som påhviler grundejerne på Dagnæs Boulevard og dele af både Danasalle og Frivangsallé i henhold til deklaration af den 5. august 1969. (ses under fanen vedtægter og servitutter.) 


Bestyrelsen vil derfor gerne oplyse om, at alle grundejere som ønsker at foretage ombygninger af deres ejendomme, ændringer af facader, opførelse af skure, carporter og lign. tillige med en evt. kommunal byggetilladelse - i god tid forinden byggeriet påbegyndes skal søge om bestyrelsens godkendelse.


Vi vil i bestyrelsen naturligvis bestræbe os på, at tage hensyn til de enkelte grundejeres interesser, ligeså vel som vi forholder os tilde  forbedringer af bygge- og materialevalg, som siden deklarationen er kommet til.  


Grundejerforeningens bestyrelse har valgt at forhåndsgodkende visse tagtyper, således at der ikke skal indhentes særskilt tilladelse fra bestyrelsen ved udskiftning af tag til følgende tagtyper: 


Teglsten (ikke glaserede teglsten) skiffer, Decra, beton. 

Tagpap kan også anvendes på flade tage og på skrå tagsider under forudsætning, at det sker med listesætning.  


Ved udskiftning af tag skal det være sort eller rødt tag.


Er der spørgsmål til dette, er du altid velkommen til at kontakte en af bestyrelsens medlemmer. 


Godkendte byggetilladelser af Grundejerforeningen


Af hensyn til de grundejere som har opnået tilladelser og af hensyn til at sikre at nye købere af ejendomme i Grundejerforeningen, er bekendt med hvilke forpligtigelser som evt. påhviler dem  - er det blevet besluttet at offentliggøre byggetilladelser fra 2018 og frem som ses nedenfor:   • Dagnæs Boulevard 67 - tilladelse til vandskuring af hus, garage og murstensvæg - hvidt gennemfarvet, samt nyt tag - den 26. april 2020
  • Dagnæs Boulevard 13 - tilladelse til udestue - den 18. april 2020.
  • Danas allé 32 - tilladelse til vandskuring af huset - hvidt gennemfarvet den 15. februar 2019
  • Dagnæs Boulevard 7B - tilladelse til nyopført overdækket terasse på "sokkel af tidl. terasse" samme placering den 10. november 2018
  • Dagnæs Boulevard nr. 61 - tilladelse til nyopført redskabsskur - den 7. august 2018
  • Dagnæs Boulevard nr. 12 - tilladelse til tilbygning af 40 kmv. - den 5. december 2018