Vedtægter & Servitutter

Vedtægter & Servitutter

Grundejerforeningens Formål


Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser, herunder at sikre overholdelsen af de ejendommene påhvilende servitutter og opkrævning af bidrag til vedligeholdelse af fællesarealer m.m..
Byggesager

Medlemmer er meget velkommen og opfordres til at kontakte bestyrelsen og drøfte forinden garage/carport, skur, udvendige om/tilbygninger og lignende opføres for at sikre at disse opføres i tråd med grundejerforeningens deklaration. Alle byggesager skal godkendes af bestyrelsen uagtet at kommunen har godkendt opførelsen.

Grundejerforeningens Vedtægter pr. 11 februar 2016

Servitutter